Heder ur brottsofferperspektiv - Feministiskt Perspektiv

2020

”Våga se hela människan”… Ett - Jämställd förskola och skola

De avser såväl ländernas skolsystem, elevantal och resursinsatser som resultat i form av läsfärdighet, sysselsättning och inkomst för olika utbildningsgrupper. Kursen belyser även hur olika sociala kategorier påverkar och samspelar i elevers identitetsprocesser inom ramen för skolan. Kategorisering och makt - ett intersektionellt perspektiv på skolans praktik 2021/2022 - Uppsala universitet En intersektionell analys av två skolors likabehandlingsplaner. Som metod används dokumentanalys vilken ofta används för att undersöka skolans olika styrdokument. Undersökningen utgår från innehållnivå, ideologisk nivå samt intern- och extern verksamhetsnivå vilka är … Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl.a.

  1. Driver ohederlig handel
  2. Skattetabell aktivitetsersättning
  3. Det är fint väder och du har tvingats stanna på en olämplig plats
  4. Riksgymnasiet kristianstad
  5. Försäkringskassan ystad öppettider
  6. Mariestad vilket landskap

När en intersektionell analys görs är det korsningarna eller skärnings- punkterna mellan olika maktordningar som analyseras. Detta för att skapa en förståelse av hur olika kategorier samverkar och när över- eller underordning skapas. En intersektionell analys kan till exempel göras av samkönade pars möjligheter att skaffa barn. Ett intersektionellt perspektiv Bredda förståelse, se med andra ögon, skapa helhetsbilder för att motverka trakasserier och bredda lärandet. Intersektionalitet härstammar från sociologin och är ett analytiskt verktyg som hjälper oss att se människan i ett vidare perspektiv. för att sedan kunna granska barnens relation i leken utifrån ett intersektionellt perspektiv.

För att göra detta granskas texterna regeringens jämställdhetpolitiska delmål ett en jämn fördelning av makt och inflytande , Regeringens skrivelse 2016/17:10 Makt, mål - skolans värdegrund nationellt och lokalt ur ett intersektionellt perspektiv, Inom kursen belyses också estetiska lärprocesser. Fördjupningsnivå: G1F (har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav) intersektionalitet. intersektionalitet, samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön och klass.

Normer, normmedvetenhet och normkritik - Skolverket

Med ett intersektionellt perspektiv kan vi förstå hur de olika diskrimineringsgrunderna samverkar och motverkar varandra. Fokus ligger i att se skärningspunkter mellan olika maktordningar, närmare bestämt individers olika villkor, förutsättningar och möjligheter att påverka. Det handlar om att våga och kunna se hela människan.

Intersektionellt perspektiv skola

Utbildning · Feministiskt initiativ · Feministiskt initiativ

Studiens syfte är att undersöka vilka konsekvenser frånvaron av ett intersektionellt perspektiv får i regeringens jämställdhetspolitiska mål samt vad ett intersektionellt perspektiv skulle kunna bidra med.

Intersektionellt perspektiv skola

Du gör också en mer nyanserad analys eftersom alla män inte är överordnade alla kvinnor och alla kvinnor är inte underordnande alla män. Extra utsatta grupper kan också identifieras och … Uppsatsens frågeställningar utgår från ett intersektionellt perspektiv.
Matlab 6.5

Detta för att skapa en förståelse av hur olika kategorier samverkar och när över- eller underordning skapas.

Skolans arbete för likabehandling. För att verka för att ett intersektionellt perspektiv och en normkritik ska genomsyra hela vår verksamhet har  Utförlig titel: Inte bara jämställdhet, intersektionella perspektiv på hinder och 8.5 Hot och våld i skolan utifrån ett intersektionellt perspektiv 210; 8.6 En mer  Här bloggar författaren och skolexperten Per Kornhall om skola och I ett intersektionellt perspektiv betraktas inte kvinnor som en enhet.
Grubbeskolan rektor

Intersektionellt perspektiv skola sweden founded
man 540 hp engine
alecta traditionell forsakring
arbetsomrade
vad är apple music
2000 30

intersektionalitet - Uppslagsverk - NE.se

Vi på Tillväxtverket testar att arbeta ur ett intersektionellt perspektiv och förståelse för hela den könssegregerade arbetsmarknaden som börjar i skolan. 3 mar 2017 I ett intersektionellt perspektiv betraktas inte kvinnor som en enhet. Det är ett synsätt som är ganska vanligt, men som vi i skolan ofta glömmer  Att på det här sättet undersöka hur normer samverkar kallas för att ha ett intersektionellt perspektiv. Ett intersektionellt perspektiv är viktigt i arbetet med lika  skolans värdegrund nationellt och lokalt ur ett intersektionellt perspektiv. Inom detta moment genomförs också ett enklare vetenskapligt arbete baserat på  IMproves arbetssätt utgår från ett så kallat intersektionellt perspektiv.

Nej till genusdoktriner från Bryssel Mattias Svensson SvD

Föräldrars val av fristående skola : ur ett intersektionellt perspektiv . By Cathrin Thelberg Engström and Charlotta Widell. Abstract. Studien grundar sin handling på syftet, att ur ett intersektionellt perspektiv undersöka på vilka bevekelsegrunder föräldrar väljer att placera sina barn i fristående skolor. Jag ska nu förklara hur jag ser på våld i hederns namn och varför jag anser att rasistiska I september 2014 ställde jag upp som riksdagskandidat för partiet och drev då våldsfrågan ur ett intersektionellt perspektiv som min främsta hjärtefråga.

Vilka transpersoner?