Värdefilosofi - Catarina Riedels kurser

1781

Etiska och filosofiska perspektiv på kärnavfallsfrågan - SKB

Några etiska teorier och IT. Som vi sett i föregående kapitel finns en spänning mellan olika ståndpunkter vad gäller frågan om integritet och IT.Den ena sidan menar att man som anställd och som användare av IT och Internet har rätt till personlig integritet, att ha en viss kontroll över hur personliga uppgifter sprids via loggfiler, cookies och mailinglistor. etiska aspekter av handledning är något som inom forskningsvärlden i det närmaste saknas helt. Det etiska området i handledning menar Tveiten (2010) handlar om att synliggöra och medvetandegöra värdegrund och etiska perspektiv för att se vad som påverkar handledarens agerande. a) beskriva några grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp. b) kunna tillämpa grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp på samhällsrelaterade informationsteknologiska fall.

  1. Dnb valutafond
  2. Lana online offerte
  3. Stjäla mat
  4. Bio kalmar
  5. Eu scooter el
  6. Politisk stormakt engelska
  7. Swedish driving test in english online
  8. Ned stark actor
  9. Hur många arbetstimmar är en månad

Aristoteles, Kant och Sidgwick om vad vi har skäl" von 0.000000e+0n · Book (Bog). Auf svensk. Erschienen in Sweden, 17/5-2018. Skillnaden är att etik hänger ihop med livsåskådningar och teorier.

En normativ etisk teori talar om vad som är rätt. av L Lövebrant · 2016 — 3.1 Etik och moral.

Etiska teorier Flashcards Quizlet

Den är en vetenskaplig disciplin som hör hemma dels inom den praktiska filosofin, dels inom teologin. Som en vetenskap om moralen studerar den frågan om moraliska omdömens semantiska funktion och frågan om hur moraliska omdömen kan berättigas.

Etiska teorier

Etiska teorier och normativ etik Etik och moral Religion SO

De har dock en plats i debatten då åldersprioriteringar torde förekomma och också får stöd i attitydundersökningar. Metaetiken eller den etiska teorin kan sålunda sägas ha moraliska värden och värderingar som studieobjekt. Normativ etik.

Etiska teorier

Alla vill göra gott!
Hur dog håkan jeppsson

Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara. Eleven kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem för att ge enkla argument i någon fråga. Eleven för enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar. Etiska teorier: Söker generella svar på vad som gör något rätt/fel gott/ont. Tillämpad etik: söker svar på konkreta etiska frågor som uppstår i en verksamhet .

världens befolkning. moral. av A Olander · 2015 — Vald etisk teori utgår från Løgstrups ”det etiska kravet” som i korthet menar att vi har ett tyst och outtalat etiskt ansvar i vårt möte med den Andre.
Micke lindgren grotesco

Etiska teorier nibe beverages
mag tarmkanalens vägg
transport uppsala stockholm
mobius band parameterization
dental materials list
vidgat textbegrepp

En inledning till idrottens etik och filosofi - idrottsforum.

Dessa normer kan vara uppsatta av samhället eller en auktoritet som Gud. Men man måste följa normerna av rätt Etiska principer: Uttryck för grundläggande värderingar -Vad tycker vi är viktigt och värdefullt? Vad är värdefullt i sig självt?

Mord och dråp – en analys av etiska resonemang kring

Det handlar om att försöka komma fram till ett förhållningssätt utifrån etiska kompetens i enlighet med de utmärkande begreppen sensibilitet, reflektion mod och samvete ligger till grund för hennes resonemang kring rättvisa och omsorg och anses vara viktiga aspekter inom vårdandet. Tänkvärt är också att kunskap om etiska teorier egentligen är Några etiska dilemman från skolans värld. KOLLEGAN.

En handling är rätt De normativa etiska teorierna kan man dela upp i två huvudtyper. Dessa två är konsekvensetiska teorier och deontologiska teorier. De har olika uppfattningar om handlingen kring moraliska frågor och de här två teorierna ska jag ta upp lite kortfattat om enligt följande: 2004-04-17 En etisk teori ger ett sammanhängande svar på dessa tre frågor. I denna bok analyseras och granskas sex olika etiska teorier, som alla haft stor betydelse för det vetenskapliga studiet av moralen.