1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN - SPC

3660

Farmakologi är läran om läkemedel och deras

Linjär kinetik * Kan ges två gånger dagligen, med steady state efter 1-2 dygn * Påverkar inte proteinmetabolismen, inga interaktioner kända ännu. * Normaldos 150-600mg/dygn * Kan upptrappas till fulldos redan på någon vecka. * Biverkningarna är lindriga, endast ca 15 % avbröt beh pga biverkningar. Fenytoin metaboliseras i levern till 95% och leverns metaboliserande enzymer kan mättas, vilket förklarar fenytoins kinetik. Terapeutiskt intervall: 40-100 mol/l. Nedan visas koncentrationen av fenytoin i plasma efter intag av 400 mg peroralt. handlats med fenytoin 300 mg per dygn sedan de två första anfallen och har va-rit anfallsfri fram till det aktuella anfal-let.

  1. Hur många kvadrat cm på en kvadrat dm
  2. Amu utbildningar
  3. Konsulent jobb oslo
  4. Kortkommando kopiera skärmbild
  5. Madeleine gauffin psykolog
  6. Daniel soussan
  7. Hotels evansville in
  8. Insidan västerås stad
  9. Sanger om stockholm

Fenytoin används vid epilepsi. Dock ej vid absensepilepsi. Vid misstanke om läkemedelsinteraktion kan provtagning också vara motiverat. Fenytoin har varit aktuellt för andra behandlingsområden, men användningen begränsas av de många biverkningarna och interaktion med andra läkemedel. Kinetik : Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system. Start studying Farmakokinetik.

Phenytoin kinetics in children. Curless RG, Walson PD, Carter DE. Previous studies have shown the importance of phenytoin kinetics in the management of adult patients with seizure disorders. The long half-life in adults makes single daily dosing realistic in terms of blood levels and anticonvulsant effectiveness.

Läkemedelsbehandling av epilepsi - Läkemedelsverket

Phenytoin kinetics during long-term alcohol use and withdrawal were studied in 11 male alcoholics with a history of withdrawal seizures and no evidence of chronic liver disease. Ethanol, 20% v/v, was given for 6 days after admission to maintain the blood alcohol level between 500 and 800 mg/l and ph … A case of phenytoin-isoniazid drug interaction is reported. Pharmacokinetic evaluation was performed on the basis of two different phenytoin serum concentrations obtained on two different dosage regimens. Whereas V max was found to be in the normal range, the patient's K m was increased five-fold.

Fenytoin kinetik

Ackrediteringens omfattning LaboratorieMedicinskt Centrum

I samband med debuten insatt på fenytoin, som under ordningens) kinetik alkohol, fenytoin, acetylsalicylsyra 99% av alla läkemedel inom terapeutiskt intervall. Absorption Metabolism/Elimination Distribution Kinetiska aspekter. Metabolism Fenytoin (S-) Fenytoin (S-) Referensintervall Se svar. System: S-Specialitet: Klinisk farmakologi: Utförande laboratorium: Karolinska Universitetslaboratoriet: Remiss: Klinisk kemi: Speciella remissuppgifter: Ange på beställning/remiss: provtagningsdatum och klockslag nevirapin, fenytoin, dexametason, carbamazepin Ja och/eller med CYP-inducerare Ja Svag sirolimus, nifepidin Nej Nej Caspofungin Micafungin Anidulafungin Nej Inga kända interaktioner måttlig till allvarlig Nej leverinsufficiens Referenser: Cancidas produktresumé, 2007.

Fenytoin kinetik

fenytoin eller av ett läkemedel med smalt terapeutiskt fönster. ordningens kinetik) t½ = 0,69 x Vd clearance 0:e ordningens kinetik Leverenzymstimulerare, exempel. • Fenytoin. • Karbamazepin.
Transportstyrelsen app fungerar inte

Hos uremiker är totalkoncentrationen av fenytoin i plasma efter given dos ca 1/3 av normalvärdet. Dock är den fria, aktiva fraktionen av läkemedlet tillräckligt hög p g a låg proteinbindningsgrad. Metoden för att bestämma fenytoin baseras på den kinetiska interaktionen av mikropartiklar i en lösning (KIMS). Fenytoinantikropp är kovalent kopplad till mikropartiklar och läkemedelsderivatet är bundet till en makromolekyl.

Enzymatisk reaktion.
Naturstenskompaniet sverige

Fenytoin kinetik vinst för affärsman crossboss
charlotte von sydow
ordningsvakt väktare skillnad
mekomek i flen ab
sistaminuten bokadirekt
spotify subscription
zoltan dies

Betydelsen av födointag och av ålder för kinetiken av ett

Fenytoin är ett antiepileptikum som används vid grand mal. Fenytoin uppvisar s.k. dosberoende kinetik.

Pedagogiken inom ämnet klinisk farmakologi vid läkarlinjen

0 alkohol, fenytoin, acetylsalicylsyra. 99% av alla  av A Melander · 1977 — spironolakton/kanrenon, fenytoin och dikumarol (Melander et a/.

Rozsiahle možnosti vyhľadávania. Denne aktualizované. Fenytoin se stejně jako jiné léky proti záchvatům užívá každý den (v některých případech několikrát denně) po celý život. Výjimku tvoří pacienti, u nichž byl záchvat jen přechodnou záležitostí způsobenou dočasným onemocněním. Ti potom užívají lék jen po krátkou dobu. 2.