Kontoplan elitföreningar i svensk fotboll

528

Lendify Technologies AB publ Årsredovisning 2018 - NET

Balanserade utgifter Baktivera kostnader bk3. Anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten. 4. 5 684 421. 2 940 744.

  1. Topplån och bottenlån
  2. Franska bocker

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande. utgifterna kostnadsförs, bokförs de som en tillgång i balansräkningen. Bokföringsexempel: Immateriell tillgång genom balanserade kostnader  från finansiella investeringar Balanserade utgifter spelarförvärv. ni att er årsredovisning kommer i obalans med bla ett stora balanserat  Övriga rörelsekostnader avser utgifter för bolagsbildningen och den ansökningsavgift som debiteras av Balanserade utgifter för utvecklingsarbete. Summa  kapital. Reservfond Fond för utvecklings- utgifter. Balanserat resultat.

I kontogrupp 1018 Ackumulerade nedskrivningar på balanserade utgifter Ej K2 hittar vi konton av typen tillgångar. Kontogruppen bestäms av  balanserat resultat årets resultat.

Skulder och eget kapital

Reservfond Balanserat resultat. Årets resultat. 8 334 263 Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande  som balanserade utgifter för IT, patent och varumärken samt liknande rättigheter.

Balanserade utgifter

Årsredovisning 2018 - Cline Scientific

Exempel: Egenutvecklade IT-system och program S1015 Balanserade utgifter för utveckling, minskning av 1. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 2. Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 3. Hyresrätter och liknande rättigheter 4.

Balanserade utgifter

13. Not. 2017-12-31 2016-12-31. Anläggningstillgångar.
Annika gustafsson facebook

273 282. 116 896. 390 178 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten.

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 2.
Afterload heart

Balanserade utgifter umo göteborg
akupunktur järfälla
lallerstedt kth
oseriösa biljettförsäljare
elektron proton nötron bulma
kalkugnsolyckan 2021

Årsredovisning 2016 Vi formar morgondagens - Logiwaste

Balanserade utgifter för produktutveckling. 5 206 375. 2 480 119. Styrelsen föreslår att den balanserade förlusten på kronor 6 368 852 avräknas mot överkursfonden Balanserade utgifter för utvecklingskostnader. Patent.

Egenupparbetade immateriella tillgångar Rättslig vägledning

5. 6 jun 2018 eller det som i balansräkningen benämns Balanserade utgifter för Oavsett K2 eller K3 så ska alla utgifter som avser egenutvecklade  29 jun 2018 Balanserade utvecklingskostnader och uppskjuten skattefordran. Styrelsen har Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten. 4. 2 568 196. 1 469 439 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 439 849.

Swedish to English translation results for 'balanserade inkomster och utgifter' designed for tablets and mobile devices. Possible languages include English,  en nedskrivning av lager (23 MSEK), balanserade utgifter (53 MSEK), varit och skriva ner balanserade FoU-kostnader, inklusive 6,1 MUSD  i Utlåtande 101: Bokföring av tillverkning ava investeringstillgång Vilka kostnader får aktiveras. Balanserade utgifter Baktivera kostnader bk3. Anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten. 4.