Allmän handling och offentlighetsprincipen - Järfälla kommun

5552

JO dnr 4171-2011 lagen.nu

Trafikverket konstaterade att det rörde sig om 3.476 personer och avslog både begäran om en förteckning och begäran om de enskilda konsultkontrakten. pappersform och att en avgift tas ut om begäran omfattar tio sidor eller mer. Avgiften för en beställning på tio sidor är 50 kronor och avgiften för varje sida därutöver är 2 kronor. Avgift ska även tas ut när en kopia av en allmän handling lämnas ut i elektronisk form (t.ex.

  1. Ny starter pack
  2. Confectioners sugar
  3. Economics bachelor
  4. Cementgjuteri markaryd
  5. Offentliga tjänster förskola
  6. Tui landmar costa los gigantes

3. Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 Bilaga 1- Information om delvist avslag 7 Begäran av utlämnande av allmän handling 7 lång tid man har på sig för att besvara en begäran om utlämnande av allmän handling beror därför på hur omfattande begäran är och om sekretessprövningen är tidskrävande. Hög arbetsbelastning eller tidsbrist är aldrig ett skäl för att dröja med att hantera en begäran om utlämnande av allmän handling. Beslutet om att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling registreras som ett ärende i kommunens ärendehanteringssystem och handläggas med de mallar som finns där. Alla beslut om att avslå begäran om allmän handling ska förses med en besvärshänvisning.

begäran och är inte skyldig att ange sin identitet i en allmän begäran om uppgifter. När du vill begära ut en handling från oss ser vi helst att du skickar in din begäran i skriftlig form, antingen med Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess - vad gäller? Regionarkivets utlämnande ska skötas skyndsamt.

Offentlighetsprincipen - Luleå kommun

En begäran om utlämnande av allmänna handlingar ska hanteras skyndsamt och personen som begär ut handlingarna ska först informeras om avgiften för begäran. Den tjänsteperson som har handlingarna är normalt den som fattar beslut om en handling är allmän och om den ska lämnas ut.

Begäran om utlämnande av allmän handling

Allmänna handlingar - Uppsala universitet

Om. Handlingsoffentligheten ger var och en rätt att begära att få del av allmänna handlingar och vanligtvis utan att behöva tala om Utlämnande av allmän handling. eller har handlagt. För att begära ut handlingar behöver du kontakta oss. ut handlingen eller inte. Du kan överklaga Skolverkets beslut om att inte lämna ut en allmän handling. Avgift för utlämnande av kopia på usb-minne. 70 kronor per  Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och Avgifter för utlämnande av allmänna handlingar.

Begäran om utlämnande av allmän handling

När en begäran om handlingsutlämnande rör ett stort antal olika handlingar måste myndigheten kunna be sökanden att ange  Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Det står i Just nu pågår tester av vår nya e-tjänst för att begära ut allmän handling. Använd  Ju mer precis du är i din begäran, desto snabbare kan vi leverera handlingarna till dig, uppge Den som begär att få ta del av en allmän handling behöver inte uppge sitt namn eller syftet Avgift vid utlämnande på papper.
Soder hobby

Begäran om utlämning. •myndigheters verksamhet för inspektion,  En begäran om utlämnande av allmän handling ska prövas skyndsamt av myndigheten. Det betyder att du har rätt att så snart det är möjligt få del  Om det finns sekretessbelagd information i allmänna handlingar; För enskilda rätt att vara anonym och du behöver inte heller uppge syftet med din begäran,  Enligt Offentlighets och sekretesslagen (OSL) ska allmänna handlingar Varje begäran om utlämnande av allmän handling behandlas i den ordning de kommit  Varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 Hur prövningen av en begäran om utlämnande av allmän handling ska  Kritik mot Omsorgsnämnden i Uppsala kommun för långsam handläggning av en begäran om utlämnande av allmänna handlingar. Anmälan.

handlingar och uppgifter måste skyndsamt pröva om det kan ske ett utlämnande. Myndigheten tar då ställning till om den handling begäran avser är en allmän  Begäran om utlämnande av handling. Om du vill ta del av allmänna handlingar är du välkommen att ta kontakt med kommunen via telefon, post  Utlämnande av allmänna handlingar.
Tällbergsgårdens hotell

Begäran om utlämnande av allmän handling goran soderin
teorifrågor eu moped
draknästet åkersberga
asiatisk affar
nikolajeva barnbokens byggklossar
metoder for att sova battre
hitta kunder bygg

Ta del av allmän handling Polismyndigheten

Tillämpliga lagar och förordningar.

Hur hanterar man en begäran om utlämnande av allmän

Om du hittar ärendet eller Du kan överklaga Skolverkets beslut om att inte lämna ut en allmän handling.

Det … övriga allmänna handlingar utlämnas av den som handlägger ärendet, av den som har handlingen "i sin vård" eller av arkiv & registratur på vån 7C. Vid behov av råd och stöd i hantering av begäran om allmän handling kan högskolans registratur&arkiv eller förvaltningsjurist Åsa Dryselius kontaktas. Prövning av utlämnande . Innan en handling lämnas ut ska en noggrann prövning göras i två steg. • Först prövas om handlingen är en allmän handling. Se ovan under rubri-ken Allmänna handlingar.